محصولات

Double Acting Pistons Seals

 • DAE

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  700 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDAE دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه مناسب است . برای کاربرد های سنگین می باشد. عامل آب بندی از جنس الاستومر و کتون فابریک (Cotton Fabric)می باشد. جنس بکاپ ها از POM و PA میباشد. رینگ های آنتی اسکتروژن معمولا از جنس پلی استال می باشند.

 • DAF

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  400 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    پروفیل DAF مناسب پیستون های یک تکه می باشند و مناسب برای شرایط کاری متوسط تا سنگین هستند مثل تجهیزات خاکبرداری که قادر به جذب شوک های وارده می شود. این آب بندچهار تکه از یک رینگ تفلون برنز ، رینگ های آنتی اکستروژن از جنس تفلون یا نایلون و یک رینگ لاستیکی NBR به عنوان تقویت کننده به کار می رود. لازم به ذکر است که این نوع آب بند برای پیستون در یک حالت ثابت مناسب نیست.

 • DAQ

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  350 BAR

  سرعت:

  2m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDAQ دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه مناسب است .برای کاربرد های سبک تا متوسط می باشد و عموما در صنایع کشاورزی به کار می روند.جنس آن از مواد NBR فشرده و رینگ الاستومر ترموپلاستیک ضد اکستروژن می باشد.

 • DAS

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  400 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    آب بندDAS دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه مناسب است . این نوع آب بند از NBR ساخته شده است. رینگ های میانی از جنس ترموپلاستیک و رینگ های بیرونی ضد اکسنروژن و از جنس POM می باشند.

 • DCR

  محدوده دما:

  -30°C to +400°C

  فشار:

  700 BAR

  سرعت:

  5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    آب بند DCR دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه مناسب است . برای کاربرد های سنگین می باشد و معمولا در دسته های سه تایی به کار می روند. برای محیط های سخت و نامناسب و عبور از روی پورتها بسیار عالی می باشد. جنس آن از آهن ریخته گری با ساختار شبه کروی (Spheroidal graphite (SG) cast iron) می باشد و از این رو توان مقاومت دربرابر اکستروژن و دمای بالا را دارد.

 • DCS

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  350 BAR

  سرعت:

  1m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بند DCS دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه مناسب است . برای کاربرد های سبک تا متوسط می باشد و عموما در صنایع کشاورزی به کار می روند.جنس آن از مواد NBR فشرده و رینگ الاستومر ترموپلاستیک ضد اکستروژن می باشد

 • DDS

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  200 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDDS دوکاره مناسب پیستون های یک تکه می باشد که عملکرد قابل قبولی در شرایط کاری سبک تا متوسط دارد. قسمت آب بند آن از جنس نوعی NBR که قوی تر از لاستیک معمولی می باشد تشکیل شده و رینگ های ضد اکستروژن آن از جنس الاستومر ترموپلاستیک می باشد. این آب بند مناسب پیستون های یک تکه می باشد.

 • DGB

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  400 BAR

  سرعت:

  4m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDGB دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه مناسب است . برای کاربرد های سبک تا متوسط می باشد و عموما در صنایع کشاورزی به کار می روند.جنس آن از مواد NBR فشرده و رینگ الاستومر ترموپلاستیک ضد اکستروژن می باشد.

 • DGT

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  500 BAR

  سرعت:

  1.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     پروفیل DGT مناسب پیستون های یک تکه می باشند و مناسب برای شرایط کاری متوسط تا سنگین هستند مثل تجهیزات خاکبرداری که قادر به جذب شوک های وارده می شود. این آب بندچهار تکه از یک رینگ تفلون برنز ، رینگ های آنتی اکستروژن از جنس تفلون یا نایلون و یک رینگ لاستیکی NBR به عنوان تقویت کننده به کار می رود. لازم به ذکر است که این نوع آب بند برای پیستون در یک حالت ثابت مناسب نیست.

 • DHT

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  400 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDHT دوکاره پیستونی دارای عمر طولانی بوده و مقرون بصرفه است. و از یک رینگ لاستیکی NBR و دو رینگ از جنس استال یا POM تشکیل شده است تا در برابر اکستروژن مقاوم باشد.

 • DHW

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  350 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDHW پیستونی نوعی آب بند مقرون بصرفه با طول عمر و تاثیر بالا می باشد. قسمت مربوط به آب بندی آن از جنس لاستیک NBR و دو رینگ ضد اکستروژن ازجنس استال می باشد که زمانی که تحت فشار قرار می گیرد اثر اکستروژن را به حداقل ممکن می رساند. این آب بند همچنین در قسمت بیرونی دارای دو رینگ ضدسایش به عنوان ساپورت اضافه تر و گاید پیستونی می باشد.

 • DJS

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  300 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    آب بندDJS دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه مناسب است .برای کاربرد های سبک تا متوسط می باشد و عموما در صنایع کشاورزی به کار می روند.جنس آن از مواد NBR فشرده و رینگ الاستومر ترموپلاستیک ضد اکستروژن می باشد.

 • DJW

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  235 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    آب بند DJW دوکاره مناسب پیستون های یک تکه می باشد که عملکرد قابل قبولی در شرایط کاری سبک تا متوسط دارد. عموما در تجهیزات کشاورزی کاربرد داردقسمت آب بند آن از جنس نوعی NBR که قوی تر از لاستیک معمولی و دو رینگ ترموپلاستیک دو رینگ ضد اکسنروژن تشکیل شده است.

 • DPD

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  400 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    پروفیل DPD نوعی آب بند چهار تکه می باشد که عموما در ماشین آلات کشاورزی و صنایع کاربرد دارد. طراحی کامپکت هزینه های ماشین کاری پیستون را بدون احتیاج به گاید رینگ های اضافه به خاطر ضخامت کم سطح مقطع کاهش می دهد. قسمت مربوط به آب بندی این پروفیل از جنس پلی ارتان به همراه یک تقویت کننده لاستیکی می باشد که دو گاید پلی استال یا POM در اطراف می باشد.

 • DPE

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  700 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDPE دوکاره برای پیستون های دو تکه مناسب است و در محیط های سخت کارایی دارد . به دلیل وجود رینگ NBR تقویت شده با کتون فابریک توان بسیار عالی در حفظ موقعیت پیستون در یک حالت ثابت دارد.رینگ های آنتی کستروژن که از خرابی آب بند در فشار های بالا جلوگیری می کند از جنس POM می باشد.

 • DPG

  محدوده دما:

  -30°C to 100°C

  فشار:

  350 BAR

  سرعت:

  4.0m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    آب بند DPG دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه مناسب است و اثر Slip stick را به خوبی مهار و برای سرعت های بالا مناسب می باشد. این نوع آب بند برای برای نگه داشتن پیستون در یک پوزیشن مشخص به دلیل داشتن نشتی جزئی مناسب نمی باشد. این آب بند از یک رینگ بیرونی از جنس تفلون ضد سایش بهمراه یک ارینگ NBR در داخل به عنوان تقویت کننده می باشد.

 • DPG/G

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  350 BAR

  سرعت:

  4.0m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDPG/G دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه مناسب است و اثر Slip stick را به خوبی مهار و برای سرعت های بالا مناسب می باشد. اطراف قسمت های بیرون رینگ آب بنددارای پخ می باشد تا سهولت در نصب فراهم گردد. این نوع پروفیل دارای جایگاه باریکی بر روی پیستون می باشد اما پیشنهاد می شود از یک ارینگ داخلی پهن به جای ارینگ برای پایداری بیشترآب بند استفاده شود. این نوع آب بند برای برای نگه داشتن پیستون در یک پوزیشن مشخص به دلیل داشتن نشتی جزئی مناسب نمی باشد. جنس رینگ بیرونی از PTFE ضدسایش و رینگ داخلی از جنس NBR می باشد.

 • DPG/U

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  350 BAR

  سرعت:

  1m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بند DPG/U دوکاره پیستونی برای پیستون های یک تکه برای فشارهای بالا و پایین مناسب است . رینگ بیرونی از جنس پلی ارتان است که چنین قابلیتی را به آب بند می دهد.ارینگ NBRبه عملکرد آب بند در فشارهای بالا و پایین بسیار کمک می کند.

 • DPL

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  700 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بند DPL دوکاره برای پیستون های دو تکه مناسب است و در محیط های سخت کارایی دارد . به دلیل وجود رینگ NBR تقویت شده با کتون فابریک توان بسیار عالی درحفظ موقعیت پیستون در یک حالت ثابت دارد. قسمت آب بند از جنس NBR تقویت شده با کتون فابریک می باشد. برای بهبود خاصیت ضد اکستروژن، ساپورت اضافی و ایجادگاید رینگ این آب بند به دو رینگ L مانند استال در دو طرف مجهز است .

 • DPP

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  700 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    آب بندDPP دوکاره برای پیستون های دو تکه مناسب است و در محیط های سخت کارایی دارد . به دلیل وجود رینگ NBR تقویت شده با کتون فابریک توان بسیار عالی در حفظ موقعیت پیستون در یک حالت ثابت دارد.

 • DPW

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  700 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDPW دوکاره برای پیستون های دو تکه مناسب است و در محیط های سخت کارایی دارد . به دلیل وجود رینگ NBR تقویت شده با کتون فابریک توان بسیار عالی در حفظ موقعیت پیستون در یک حالت ثابت دارد. رینگ های آنتی اکستروژن که از خرابی آب بند در فشار های بالا جلوگیری می کند از جنس POM می باشد.

 • DSM

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  700 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDSM مناسب پیستون های یک تکه می باشد. این آب بند از یک لاستیک قوی تر بهمراه دو رینگ L مانند از جنس استال بهمراه دو بکاپ از جنس هیترل می باشد.

 • DSW

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  350 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    آب بند DSW دوکاره مناسب پیستون های یک تکه می باشد که عملکرد قابل قبولی در شرایط کاری سبک تا متوسط دارد.قسمتی که وظیفه آب بندی را برعهده دارد از جنس پلی ارتان سخت به خاطر مقاومت به سایش بالاتر نسبت به لاستیک NBR می باشد. این پروفیل شامل رینگ های ضد سایش L شکل از جنس استال می باشد که کار گاید رینگ و نوعی ساپورت اضافه تر را انجام می دهد.

 • DTP

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  200 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

     آب بندDTP دوکاره مناسب پیستون های یک تکه می باشد که عملکرد قابل قبولی در شرایط کاری سبک تا متوسط دارد.قسمتی که وظیفه آب بندی را برعهده دارد از جنس NBR می باشد و بکاپ های آن از جنس PTFE ، نایلون می باشند.

 • DUL

  محدوده دما:

  -30°C to +100°C

  فشار:

  400 BAR

  سرعت:

  0.5m/sec
  مشاهده مشخصات و سایزها

    پروفیل DUL یک تکه دوکاره پیستونی مناسب برای فشارهای مختلف و تلورانسهای ابعادی زیاد از حد و عدم صافی مناسب سطح می باشد. این نوع پروفیل از دو نوع پلی ارتان متصل به یکدیگر تشکیل شده است. رینگ داخلی به عنوان تقویت کننده می باشد که نوع پلی ارتان با سختی پایین می باشد تا از عملکرد صحیح آب بند در فشارهای مختلف و انعطاف و کاهش Compression set اطمینان حاصل شود. قسمت بیرونی آب بند که وظیفه آب بندی را برعهده دارد از جنس پلی ارتان سخت تر با توان ضدسایشی بالاتر می باشد.