Asset 1-min (1)

تلورانس مشخص

تلورانس لوازم آب بند گلویی جک هیدرولیک نیز به مانند سایر لوازم آب بندی سیلندرهای هیدرولیک، باید با توجه به پارامترهای فنی جک و شرایط کاری آن انتخاب شود

در بیشتر موارد، تلرانس مناسب برای لوازم آب بند سیلندر هیدرولیک بین ۰.۱ تا ۰.۳ میلی‌متر است. با این حال، برای دقت بیشتر در تعیین حداکثر و حداقل تلرانس مورد نیاز، بهتر است با توجه به جزئیات ویژگی‌های سیستم هیدرولیک خود و .تلورانس در مهندسی، فاصله بین دو سطح یا قطعه به منظور جایگزینی یا مونتاژ است. در مورد لوازم آب بند پیستون جک هیدرولیک، تلورانس بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر تلورانس نامناسب باشد، ممکن است باعث عدم صحیح عملکرد و خرابی قطعات شود.

 در لوازم آب بند پیستون جک هیدرولیک، تلورانس باید به گونه ای باشد که قطعات به درستی در هم قرار گیرند و همچنین از نفوذ آب و روغن جلوگیری کنند.استفاده از تلورانس مناسب برای لوازم آب بند پیستون جک هیدرولیک، به خوبی عملکرد قطعات را تضمین می کند و باعث افزایش عمر لوازم سیلندر هیدرولیک و پنوماتیک می گردد .

تلورانس در لوازم آب بندی سیلندرهای هیدرولیک به معنای حداکثر انحراف ساختاری و اندازه‌ای از مشخصات فنی است که می‌تواند در فرآیند عملکرد سیستم هیدرولیک تأثیرگذار باشد. به عنوان مثال، اگر تلورانس لوازم آب بندی سیلندرهای هیدرولیک بیش از حد باشد، این ممکن است منجر به نشت آب و کمبود فشار در سیستم شود. برای انتخاب لوازم آب بندی سیلندرهای هیدرولیک با تلورانس مناسب، باید با توجه به پارامترهای فنی سیستم هیدرولیک، شرایط کاری و محدوده دمایی و فشاری که در آنها قرار خواهد گرفت، انتخاب صحیحی صورت گیرد.

تلورانس لوازم آب بند گلویی جک هیدرولیک نیز به مانند سایر لوازم آب بندی سیلندرهای هیدرولیک، باید با توجه به پارامترهای فنی جک و شرایط کاری آن انتخاب شود. در صورت عدم رعایت تلورانس مناسب در این قطعات، احتمال نشت واکنش هیدرولیکی و کاهش کارایی جک افزایش خواهد یافت.در بیشتر موارد، تلرانس مناسب برای لوازم آب بند سیلندر هیدرولیک بین ۰.۱ تا ۰.۳ میلی‌متر است. 

بسته به نوع جک هیدرولیک و شرایط کاری آن، تلورانس لوازم آب بند گلویی می‌تواند متفاوت باشد. به عنوان مثال، برای جک هیدرولیک برای استفاده در شرایط سنگین، بهتر است لوازم آب بندی با تلورانس دقیق و بالا انتخاب شود تا در برابر فشار و حرارت بیشتری مقاومت کنند.در هر صورت، برای اطمینان از کارایی و عمر استفاده درازمدت جک هیدرولیک، باید لوازم آب بندی گلویی با تلورانس مناسب و با استانداردهای بین المللی ساخته شوند.

 

 

جدول تلرانس IMPERIAL